Nei Wai Kung Fu – Shii Soei Qigong

Ostatnia aktualizacja 6 listopada, 2020

Shii znaczy myć, Soei znaczy szpik kostny. Wynika z tego, że Shii Soei Qigong jest treningiem specjalizującym się w czyszczeniu szpiku kostnego. W roku 500 Da-Mo po 9 latach medytacji opracował 2 rodzaje Qigong w klasztorze Shaolin. Jeden z nich to Yi Gin Ching (zmiana mięśni). Drugi zaś to Shii Soei Ching (czyszczenie szpiku). Gdy mnisi Shaolinu praktykowali Yi Gin Qigong, mieli żelazne zdrowie i wewnętrzną siłę, której później używali do walki. Uważa się, że część Shii Soei Qigong została utracona, gdyż teoria jego jest trudna do zrozumienia, oraz trudne jest dosłowne tłumaczenie tekstu sprzed 1500 lat. W sierpniu 1986 r. miałem szansę powrócić na Taiwan i poszukać informacji i dokumentów na temat Qigong. I znalazłem liczne materiały dotyczące Yi Gin i Shii Soei. Znajduje się w nich wiele niezgodności, które sprawdzałem przez 6 miesięcy.

Teoria Shii Soei Qigong

W szpiku znajdują się miliony komórek z nową krwią, które ciągle wymieniają się z komórkami starszymi i chorymi. Gdy szpik jest brudny, powstająca krew jest niezdrowa, co pogarsza twoje samopoczucie. Efektem tego są osłabione organy. Krew jest jakby paliwem w maszynie twojego ciała. Potrzebujesz nie tylko zdrowej maszyny, ale równierz dobrego paliwa. Szpik kostny jest żyjącą tkanką oraz jest źródłem pobierającym energię Qi. Kiedy dostarczona energia Qi ulegnie osłabieniu, to szpik przestaje funkcjonować normalnie i komórki krwi zaczynają być chore i nieświeże. Zwykle zastój energi Qi jest spowodowany brakiem odpoczynku, nerwowym trybem życia itp. Normalnie żyjący młody człowiek nigdy nie ma problemów z dostarczaniem energii Qi do szpiku. Gdy osoba się starzeje, to cyrkulacja Qi w organizmie słabnie. Shii Soei Qigong uczy jak podnieść cyrkulację Qi w szpiku i utrzymać go w czystości. Oto dlaczego nazywa się on „stylem czyszczącym szpik”.

Proces Shii Soei Qigong

Metoda generacji energii Qi jest zupełnie odmienna niż w Yi Gin Qigong. W Shii Soei Chi Kung musisz przejść przez proces zamiany nasienia w Qi (Jieng) i Qi w ducha oświecenia (Shen), a na koniec powrócić do próżni (pustki). Nasienie jest materiałem zawartym w męskim ciele, w życiowych komórkach spermy. Nasienie i sperma są generowane z hormonów, elektryzują Cię i podnoszą Twego ducha, co powiększa seksualne pożądanie. Zwykle mężczyzna zapełnia się nasieniem i spermą w ciągu 2 tygodni. Jeżeli „nie da upustu” swojemu pożądaniu, przepełnienie wykazuje się w postaci zmaz nocnych. Jednakże jeżeli sam stymulujesz swoje ciało w zakresie fizycznym oraz mentalnym, nasienie i sperma wydzielają się szybciej.

Pierwszym krokiem w Shii Soei Qigong jest stymulacja dostarczania nasienia i spermy. Jeżeli jesteś „wypełniony” możesz zamienić nasienie na energię Qi, tzn. uporządkować nasienie. Ma to swoje odbicie w obniżeniu popędu seksualnego. Jeżeli dana osoba nie wie jak zamienić nasienie w Qi, sytuacja seksualna powiększa aktywność seksualną, wyczerpuje energię i skraca życie. Kiedy nasienie zamienia się w Qi, Qi kieruje się przez szpik kręgosłupa do punktu DAN TIEN gdzie energia gromadzi się. Zamiana taka podnosi duch witalności. Metoda ta była używana przez mnichów buddyjskich w celu osiągnięcia oświecenia i doskonałości.

Historia Yi Gin i Shii Soei Qigong

Teraz, gdy poznałeś proces zamiany zrozumiesz, dlaczego Shii Soei Qigong było okryte wielką tajemnicą w starym konserwatywnym chińskim społeczeństwie. Przed nauką Shii Soei nauczyciel musi nauczyć studentów stymulacji i zamiany spermy i nasienia. W chińskim społeczeństwie było to niemożliwe do nauczenia przed uzyskaniem zupełnego zaufania mistrza. Otwarta edukacja seksualna była źle poczytywana. Dlatego też Shii Soei było zwykle uprawiane przez mnichów. Lecz żeby zostać mnichem, najpierw musiałeś „opróżnić swoje pożądanie”. Jeżeli spełnisz ten warunek, twoje myśli staną się czyste i klarowne. W ciągu ostatnich 50-ciu lat tak konserwatywne myślenie stopniowo osłabło i wiele tajemnic Qigong wyszło na światło dzienne.

Podsumowując, chciałbym podkreślić różnice pomiędzy Yi Gin i Shii Soei. W Yi Gin, Qi jest gromadzone w kończynach (Wei Dan) oraz w dolnym Dan Tien (Nei Dan). Energia zawarta w kończynach przepływa przez 12 organów tzn. 12 kanałów energii Qi. To zapełnia organy energią Qi, co zapewnia ich dobre funkcjonowanie. Gdy Qi zgromadzi się już w dolnym Dan Tien, stopniowo wypełnia połączone z nim naczynia (małe krążenie), następnie płynie do 12 kanałów (wielkie krążenie). W Shii Soei, Qi powstaje z w wyniku sublimacji nasienia, przechodzi przez szpik kręgosłupa do górnego Dan Tien i podnosi ducha witalności. Oznacza to, że Yi Gin jest ostrzejsze i trudniejsze dla ciała, niż Shii Soei, za to Shii Soei czyści krew i uzdrawia ją.

Arcanum nr. 2 1990


Polecane dla Ciebie

Czym jest Qi?

Qi jest energią lub naturalną siłą wypełniającą Wszechświat. Mówi się o jej trzech podstawowych rodzajach. Niebo (Wszechświat) posiada…

Czytaj dalej…