Co to jest Qin Na (Chin Na)

Ostatnia aktualizacja 10 października, 2023

Chińskie techniki Qin Na są korzeniem japońskich sztuk walki takich jak Aikido czy Jujitsu. W Chinach, prawie wszystkie sztuki walki zawierają techniki Qin Na, chociaż mogą one dość znacznie się różnić. W YMAA trenuje się techniki Qin Na pochodzące w 70% ze stylu Białego Żurawia, a w 30% ze stylu Długiej Pięści.

Wszystkie te techniki mogą być zaadoptowane do jakiegokolwiek stylu walki, co może się przyczynić do zwiększenia jego skuteczności i precyzji. Qin znaczy po chińsku zablokować lub chwycić, Na oznacza trzymać i kontrolować. Dlatego Qin Na możemy przetłumaczyć jako schwytać i kontrolować. Oprócz technik chwytających, które zawarte są w samej nazwie, sztuka Qin Na obejmuje również takie, które wykorzystują nacisk czy nawet uderzenia. Można powiedzieć, że chwytające Qin Na jest bardziej podstawowe, natomiast techniki uciskające i uderzające są bardziej zaawansowane.

Ogólnie rzecz biorąc techniki Qin Na można podzielić na 5 kategorii:

  • Fen Gin – rozdzielanie mięśni i ścięgien
  • Tsuoh Guu – przemieszczanie kości
  • Bih Chi – zatrzymywanie oddechu
  • Duann Mie uciskanie punktów witalnych
  • Dim Mak – uciskanie meridianów (lub punktów witalnych)

W YMAA system szkoleniowy Shaolin przewiduje naukę 5 technik Qin Na podczas treningu pierwszego poziomu, następne 5 drugiego, 20 podczas trzeciego, w tym 10 technik obron przed nożem.

W trakcie treningu czwartego poziomu ćwiczący bazując na swoim doświadczeniu i zrozumieniu zasad Qin Na ma rozwinąć 10 technik obron (kontr) przed technikami Qin Na, które również muszą zaliczać się do technik Qin Na. Na kolejnych poziomach praktyk poznaje i rozwija swoje umiejętności przechwytów i dźwigni bardziej indywidualnie na kolejnych seminariach pod okiem mistrza Yanga i instruktorów.


Analiza Shaolin Chin Na - książka

Tekst pochodzi z książki Analiza Shaolin Qin Na, Dr Yang Jwing-Ming – dostępna w sklepie internetowym Wydawnictwa YMAA.