Co to jest Qin Na (Chin Na)

Ostatnia aktualizacja 6 listopada, 2020

Chińskie techniki Qin Na są korzeniem japońskich sztuk walki takich jak Aikido czy Jujitsu. W Chinach, prawie wszystkie sztuki walki zawierają techniki Qin Na, chociaż mogą one dość znacznie się różnić. W YMAA trenuje się techniki Qin Na pochodzące w 70% ze stylu Białego Żurawia, a w 30% ze stylu Długiej Pięści.

Wszystkie te techniki mogą być zaadoptowane do jakiegokolwiek stylu walki, co może się przyczynić do zwiększenia jego skuteczności i precyzji. Qin znaczy po chińsku zablokować lub chwycić, Na oznacza trzymać i kontrolować. Dlatego Qin Na możemy przetłumaczyć jako schwytać i kontrolować. Oprócz technik chwytających, które zawarte są w samej nazwie, sztuka Qin Na obejmuje również takie, które wykorzystują nacisk czy nawet uderzenia. Ogólnie można powiedzieć, że chwytające Qin Na jest bardziej podstawowe, natomiast techniki uciskające i uderzające są bardziej zaawansowane.

Ogólnie rzecz biorąc techniki Qin Na można podzielić na 5 kategorii: Fen Gin – rozdzielanie mięśni i ścięgien; Tsuoh Guu – przemieszczanie kości; Bih Chi – zatrzymywanie oddechu: Duann Mie uciskanie punktów witalnych albo Dim Mak – uciskanie meridianów. W YMAA system szkoleniowy Shaolin przewiduje naukę 5 technik Qin Na podczas treningu pierwszego poziomu, następne 5 drugiego, 20 podczas trzeciego, w tym 10 technik obron przed nożem. W trakcie treningu czwartego poziomu ćwiczący bazując na swoim doświadczeniu i zrozumieniu zasad Qin Na ma rozwinąć 10 technik obron (kontr) przed technikami Qin Na, które również muszą zaliczać się do technik Qin Na. Na kolejnych poziomach praktyk poznaje i rozwija swoje umiejętności przechwytów i dźwigni bardziej indywidualnie na kolejnych seminariach pod okiem mistrza Yang’a.