Program szkoleniowy YMAA

Kung Fu – zawartość treningu

W YMAA trenujemy dwa zewnętrzne style Kung Fu: Długa Pięść (Changquan) i Biały Żuraw (Bai He). Styl Długiej Pięści jest stylem pochodzącym z północy, natomiast Biały Żuraw jest typowym stylem południowym. Biały Żuraw Shaolin specjalizuje się w technikach ręcznych i walce na krótki dystans, podczas gdy dla Długiej Pięści Shaolin typowe są kopnięcia i walka […]

Kung Fu – zawartość treningu Czytaj dalej »

Kung Fu – stopnie szkoleniowe

Testy są przeprowadzane przez odpowiednich mistrzów YMAA, dwóch kompetentnych instruktorów YMAA lub trzech asystentów instruktorów. Jednomyślność komisji egzaminacyjnej co do poprawnego wykonania przez studenta wszystkich wymaganych na dany stopień elementów jest warunkiem zaliczenia testu. Po zaliczeniu testu, uczeń ma prawo naszyć odpowiedni pasek na nogawkach spodni, co będzie wyszczególnione poniżej. Obowiązkiem każdego ośrodka YMAA jest

Kung Fu – stopnie szkoleniowe Czytaj dalej »

Tai Chi Chuan – zawartość treningu

Sekwencja Tai Chi Istnieje wiele różnych stylów Tai Chi (inaczej Taiji). W YMAA nauczysz się tradycyjnego stylu Yang Tai Chi Chuan, który zawiera 37 technik. Podstawowa, długa sekwencja składa się ze 112 ruchów i często określana jest mianem Taijiquan Klasyczny Styl Yang. W YMAA trenujemy właśnie tą formę Tai Chi. Chi Kung Tai Chi (lub

Tai Chi Chuan – zawartość treningu Czytaj dalej »

Tai Chi Chuan – stopnie szkoleniowe

Paski pokazujące stopnie umieszcza się na lewej nogawce spodni w analogiczny sposób jak stopnie z Shaolin, mają ona również te same wymiary. Wszystkie pozycje oznaczone * muszą być zaliczone zanim student przejdzie do nauki materiału na następny poziom, Pozycje oznaczone ** stanowią nadobowiązkowy test tylko dla tych osób, które chcą być sprawdzone. Pierwszy Poziom Pierwsze

Tai Chi Chuan – stopnie szkoleniowe Czytaj dalej »

Kung Fu dla dzieci – Kraków

Program zajęć stworzony jest specjalnie dla dzieci w wieku 5-13 lat. W dużej mierze oparty jest o trening ogólnorozwojowy, mający na celu pracę nad właściwymi postawami, koordynacją ruchową, refleksem i cechami motorycznymi właściwymi dla rozwoju dziecka w tym wieku. W treningu pojawiają się elementy gier i zabaw jako forma rozgrzewki, ćwiczenia wspomagające poprawę elastyczności, gibkości,

Kung Fu dla dzieci – Kraków Czytaj dalej »

Qigong – zawartość treningu

Podstawowa teoria i trening Qigong (Ji Ben Qigong Li He Lian Xi) Podstawowa teoria Qigong obejmuje zrozumienie i odczuwanie Qi oraz jej związku z naturą i ludzkim ciałem. Podstawowy trening Qigong składa się z ćwiczeń regulujących ciało, oddech, umysł, energię i ostatecznie Shen (ducha). Osiągniecie ostatecznego celu praktyki nie jest oczywiście łatwe. Mimo to, wraz

Qigong – zawartość treningu Czytaj dalej »

Qigong – program szkoleniowy

Każda osoba może brać udział w zajęciach poświęconych tylko wybranemu tematowi Qigong. Jednakże Ci, którzy są zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji instruktora YMAA powinni ukończyć cały kurs z wyjątkiem Poziomu Szóstego, którego opanowanie zajmuje praktycznie całe życie. Osoby zainteresowane szczegółami programu Qigong YMAA odsyłamy do informacji zawartych w programie seminariów YMAA. Pierwszy Poziom Podstawy Qigong – teoria

Qigong – program szkoleniowy Czytaj dalej »