Harmonogram zajęć

DaoSport YMAA

Terminarz warsztatów i egzaminów

YMAA 2022-23

Tai Chi Kraków – harmonogram zajęć 2022

Zapraszamy na zajęcia Tai Chi. Szkoła Tai Chi w Krakowie prowadzona jest przez Roberta Wąsa od 1989 roku. Doświadczeni instruktorzy z wieloletnim stażem treningowym i trenerskim. Regularne zajęcia, obozy, kursy, warsztaty i seminaria.
Zobacz aktualny harmonogram treningów ważny od września 2022.

Kung Fu Kraków – harmonogram zajęć 2022

Zapraszamy młodzież i dorosłych na treningi Kung Fu w Krakowie. W ramach zajęć adepci poznają style Długiej Pięści i Białego Żurawia.  Długa Pięść charakteryzuje się walką w średnim i długim dystansie, dużą ilością kopnięć i szybkim poruszaniem. Wiele spośród technik Długiej Pięści zostało zaadaptowanych do walki sportowej San Da, gdzie stosuje się uderzenia, kopnięcia i rzuty. Styl Białego Żurawia koncentruje się na walce w krótkim dystansie z przewagą technik ręcznych, mocno osadzonymi postawami, niskimi kopnięciami i dużą ilością dźwigni (Chin Na). Charakterystyczną cechą Białego Żurawia jest sposób generowania siły uderzeń poprzez mocne szarpnięcia talią. Ze względu na swoją specyfikę, styl stosowany częściej w walce wręcz, rzadziej w walce sportowej San Da.

Kung Fu dla dzieci Kraków

Kung Fu dla dzieci Kraków – harmonogram 2022

Program zajęć Kung Fu stworzony jest specjalnie dla dzieci w wieku 5-12 lat. W dużej mierze oparty jest o trening ogólnorozwojowy, mający na celu pracę nad właściwymi postawami, koordynacją ruchową, refleksem i cechami motorycznymi właściwymi dla rozwoju dziecka w tym wieku. Trening zawiera elementy gier i zabaw, ćwiczenia rozwijające elastyczność, gibkość i siłę. Dzieci oprócz ćwiczeń fizycznych i poznawania form i technik Kung Fu, uczą się szacunku dla nauczycieli, rodziców oraz współćwiczących, podnoszą wiarę we własne możliwości, uczą się samokontroli, cierpliwości i dyscypliny.

Tai Chi Chuan

Etapy nauki Tai Chi

Jakie są etapy nauki Tai Chi?

Postawy, formy i ruchy – regulacja ciała Kiedy uczysz się sztuki wewnętrznej takiej jak Qigong (Chi Kung), czy Taijiquan (Tai…

Jak się uczyć Taijiquan - właściwe podejście do nauki

Jak uczyć się Tai Chi Chuan?

To czy dana osoba nauczy się czegoś czy nie, zależy od postawy i poważnego traktowania tego zagadnienia. Najpierw trzeba podjąć…

Kung Fu