Kung Fu – stopnie szkoleniowe

Ostatnia aktualizacja 23 października, 2020

Testy są przeprowadzane przez odpowiednich mistrzów YMAA, dwóch kompetentnych instruktorów YMAA lub trzech asystentów instruktorów. Jednomyślność komisji egzaminacyjnej co do poprawnego wykonania przez studenta wszystkich wymaganych na dany stopień elementów jest warunkiem zaliczenia testu. Po zaliczeniu testu, uczeń ma prawo naszyć odpowiedni pasek na nogawkach spodni, co będzie wyszczególnione poniżej. Obowiązkiem każdego ośrodka YMAA jest prowadzenie rejestru wszystkich organizowanych przez ten ośrodek egzaminów. Informacja ta będzie udzielana bezpłatnie każdej organizacji YMAA. Zabiegi te mają na celu zabezpieczenie jednolitości w systemie stopni oraz ułatwienie życia każdemu członkowi.

Paski pokazujące stopnie umieszcza się na prawej nogawce spodni. Pierwszy pasek powinien się znaleźć około 10 cm w dół od pasa, jego wymiary powinny wynosić mniej więcej 1,5 x 10 cm.

Style zewnętrzne: Biały Żuraw (Bai He) i Długa Pięść (Changquan) Shaolin

Wszystkie pozycje oznaczone * muszą być zdane zanim uczeń przystąpi do nauki materiału na następny poziom. Pozycje oznaczone ** stanowią nadobowiązkowy test tylko dla tych osób, które chcą być sprawdzone.

Pierwszy Poziom

Młodsi uczniowie (pomiędzy piątym a trzynastym rokiem życia) mają system kwalifikacyjny na pierwszy poziom nieco różniący się od tego dla dorosłych. Każda szkoła tymczasowa lub oddział YMAA ma prawo do ustanowienia własnego systemu treningów i kwalifikacji dla młodszych uczniów. Jednakże, aby uzyskać pierwszy biały pasek, uczeń taki musi zaliczyć przed komisją egzaminacyjną wymagania na pierwszy poziom. Po zaliczeniu tego testu zostanie on przeniesiony do grupy dorosłych, by kontynuować trening na drugi poziom.

 1. Podstawowe postawy
  • Długa Pięść (Changquan)
   • Ma Bu (Postawa jeźdźca)
   • Deng Shan Bu lub Gong Jian Bu (Postawa wspinającego się pod górę lub Postawa łuku i strzały)
   • Si Liu Bu (Postawa cztery – sześć)
   • Zuo Pan Bu (Postawa siedząca na skrzyżowanych nogach)
   • Fu Hu Bu lub Pu Bu (Postawa poskromionego Tygrysa lub Postawa półprzysiadu)
   • Jin Ji Du Li (Złoty Kogut stoi na jednej nodze)
   • Xuan Ji Bu lub Xiu Bu (Postawa oszukana, Postawa fałszywa lub pusta)
   • Tun Bu (Postawa Jaskółki)
   • Qin Lin Bu (Postawa Jednorożca)
   • Zuo Dun (Postawa siedzenia-przysiadu lub odpoczynku)
  • Biały Żuraw (Bai He Quan)
   • He Ma Bu (Postawa jeźdźca Żurawia)
   • Qi Xing Bu (Postawa siedmiu Gwiazd)
   • He Xiu Bu (Postawa fałszywa Żurawia)
   • He Pu Bu (Postawa przysiadu Żurawia)
   • Bai He Du Li Shi (Postawa Białego Żurawia stojącego na jednej nodze)
   • He Guei Shi (Postawa Żurawia obniżającego kolano)
 2. Podstawowe techniki kopnięć
  • Ti Tui (Kopnięcie palcami)
  • Deng Tui (Kopnięcie piętą)
  • Liu Tui (Kopnięcie wyciągające)
  • Wai Bai Tui (Kopnięcie zagarniające zewnętrzne)
  • Nei Bai Tui (Kopnięcie zagarniające wewnętrzne)
 3. Podstawowe formy ręczne
  • Quan Ji (Uderzenie pięścią)
  • Zhang Ji (Uderzenie dłonią)
  • Shou Dao (Ręka nóż)
  • Zhou Ding (Uderzenie łokciem)
  • Ha Zhao (Szpony Tygrysa)
  • Ying Zhao (Szpony Orła)
  • He Zhao (Szpony Żurawia)
  • He Bo (Odparcie Żurawia)
  • He Gai (Nakrycie Żurawia)
  • Zhou Hua (Neutralizacja łokciem)
 4. Podstawowe Formy Treningowe – Sprężynujące Nogi (Tan Tui). Forma pierwsza, druga i trzecia.
 5. * Qin Na (lub Chin Na)
  • Xiao Chan Shou (Małe owinięcie dłoni)
  • Bei Ping Kao Yu (Pieczony pekiński kaczor)
  • Ba Wang Qiang Ke (Pan feudalny zaprasza na obiad)
  • Shang Diao Shou (Zahaczenie ręki do góry)
  • Shun Shui Tui Zhou (Puszczanie łódki w strumieniu)
 6. * Formy walki (Pan Shou)
  • Dan Xia Gai Shou (Pojedyncze dolne nakrycie ręki)
  • Shuang Xia Gai Shou (Podwójne dolne nakrycie ręki)
  • Zuo You Jie Shou (Lewy i prawy przechwyt ręki)
  • Zuo You, Xia Jie Shou (Lewy, prawy i dolny przechwyt ręki)
  • Shang Hua Shou (Górna neutralizacja ręki)
 7. * Lian Bu Quan (Sekwencja ciągłego kroku) (Długa Pięść, gołe ręce)
  • Lian Bu Quan oznacza „Sekwencja ciągłego kroku”. Jest to najbardziej podstawowa sekwencja w Długiej Pięści, trenowana ona była w Stowarzyszeniu Jingwu w Chinach. Uczy ona podstawowej pracy nóg oraz technik, używanych przez Długą Pięść podczas zbliżania się i oddalania od przeciwnika. Zastosowania wojenne Lian Bu Quan wprowadzają ćwiczącego w zasady walki w długim dystansie.
 8. * Shang Xia Zhi (Górne i dolne kończyny) (Biały Żuraw, układ podwójny, gołe ręce)
  • Shang Xia Zhi znaczy „Górne i dolne kończyny”. Jest to podwójna sekwencja walki, uczącą studenta sposobów używania rąk w Białym Żurawiu. Zawiera ona tylko osiem podstawowych uderzeń i bloków, ale z tych ośmiu ruchów wyprowadza się sześćdziesiąt cztery techniki ręczne Białego Żurawia.

Drugi Poziom

 1. Techniki kopnięć średniego poziomu.
  • Pai Tui (Klapiąca stopa)
  • Ping Qie Tui (Poziome boczne kopniecie tnące)
  • Ce Ti Tui (Boczne kopnięcie palcami)
  • Ce Deng Tui (Boczne kopnięcie piętą)
  • Sao Tang Tui (Żelazna miotła)
 2. Podstawowe Formy Treningowe (Tan Tui). Forma czwarta, piąta i szósta.
 3. * Qin Na (lub Chin Na).
  • Fan Chan Shou (Tylne owinięcie dłoni)
  • Da Chan Zhou (Duże owinięcie łokcia)
  • Hui Tou Qin Yuan (Obrót w tył, by pochwycić małpę)
  • Ju Gong Xing Li (Pochyl się by okazać grzeczność)
  • Lao Han Bai Jiang (Stary człowiek awansowany na generała)
 4. * Formy Walki (Pan Shou).
  • Shuang Chan Shou (Podwójne lepkie dłonie)
  • Dan Chan Shou (Pojedyncza ręka)
  • Ma Que Zhi (Kończyny wróbla)
  • Xia Hua Shou (Dolna neutralizująca ręka)
  • Guo Shan Zhi (Kończyny pokonujące góry)
 5. * Krótka obrona – Dziesięć technik.
 6. * Gong Li Quan
  • (Sekwencja siły, Długa Pięść, gołe ręce). Gong Li Quan znaczy „Sekwencja siły”. Jest ona drugą podstawową sekwencją trenowaną w Długiej Pięści. Sekwencja ta rozwijała się w Stowarzyszeniu Jingwu. Kiedy student opanuje biegle pierwszą sekwencję (Lien Bu Quan), przechodzi do kolejnej, która wprowadza go w trening siły i jej zastosowań.
 7. * Qi Mei Gun
  • (Kij równy brwi, Biały Żuraw, kij). Qi Mei Gun znaczy „Kij równy brwi”. Nazwa pochodzi ze stylu Białego Żurawia, gdzie wszystkie techniki zostały stworzone dla kija sięgającego brwi praktykującego. Sekwencja ta jest najbardziej podstawową sekwencją broni długiej w Białym Żurawiu, wprowadza ona ćwiczącego w zasady jej używania.

Trzeci Poziom

 1. Techniki kopnięć średniego poziomu
  • Xia Qie Tui (Dolne boczne cięcie)
  • Xia Sao Tui (Dolne zagarnięcie)
  • Cai Tui (Kopnięcie stąpnięcie)
  • Qiao Tui (Kopnięcie zahaczające)
  • Huo Cai Tui (Tylna rozdzielająca noga)
 2. Podstawowe Formy Treningowe (Tan Tui).
  • Forma siódma i ósma.
 3. * Qin Na (lub Chin Na)
  • Dziesięć dowolnie wybranych technik.
 4. * Formy Walki (Jian Dan Dui Lian)
  • He Xia Gou Shou (Dolne zahaczenie ręką – Żuraw)
  • Wai Shang Gou (Zewnętrzne górne zahaczenie)
  • Nei Shang Gou (Wewnętrzne górne zahaczenie)
  • Xia Jie Shou (Dolne przechwycenie ręką)
  • Xia Hua Tui (Dolna neutralizacja nogą)
 5. * Obrona przed nożem (Kong Shou Ru Bai Ren)
  • Dziesięć technik .
 6. * Yi Lu Mei Fu
  • (Pierwszy sposób podstępu, Długa Pięść, gołe ręce). Yi Lu Mei Fu możne być przetłumaczone jako „Pierwszy sposób podstępu”. Jest to sekwencja średniego poziomu Długiej Pięści, która wprowadza dodatkowe techniki kopnięć. Kiedy ją opanujesz, to możesz powiedzieć, że zbudowałeś podstawy Długiej Pięści.
 7. * Er Lu Mei Fu
  • (Drugi Sposób Podstępu, Długa Pięść, gołe ręce). Er Lu Mei Fu znaczy „Drugi sposób podstępu”. Sekwencja ta jest podobna do Yi Lu Mei Fu i została stworzona, by pomóc praktykującemu opanować jej techniki.
 8. * Qi Mei Dui Gun (Podwójny układ walki kija – Biały Żuraw)
  • Qi Mei Dui Gun jest sekwencją walki Białego Żurawia kij przeciwko kijowi. Uczy ona wykorzystywać i dopracowywać z partnerem techniki znane z Qi Mei Gun.
 9. ** Pierwszy etap sparringu (Zi You San Da-1)
  • W YMAA jest dziesięć etapów sparingu. Pierwszy z nich uczy jak reagować na rozmaite uderzenia. Na tym poziomie jedna osoba atakuje, a druga tylko się broni. To pozwala atakującemu skoncentrować się tylko na ataku, a broniącemu na blokowaniu. Na tym poziomie używane są tylko ręce. Ponadto, student musi przeprowadzać trening oczu, który polega na obserwowaniu płomienia świecy przez co najmniej pięć minut w ciągu dnia. Podczas tego treningu nie należy mrugać oczami, rozbudowując jednocześnie bliską więź pomiędzy oczami i świecą. W ciągu tego czasu, umysł musi bacznie zwracać uwagę na najmniejszy ruch płomienia świecy. Ćwiczenie to jest bardzo ważne i odgrywa decydującą rolę w treningu sparringu, rozwija bowiem czujność i bystrość wzroku.

Czwarty Poziom

 1. Techniki kopnięć średniego poziomu
  • Xi Ding (Nacisk kolanem)
  • Qian Zu Ding (Nacisk palcami w przód)
  • Ce Zu Ding (Boczny nacisk palcami)
  • Ba Bu Gan Chan (Osiem kroków w pogoni za Cykadą)
  • Ma Hou Tui (Tylne kopniecie konia)
 2. Podstawowe Formy Treningowe (Tan Tui)
  • Forma dziewiąta i dziesiąta.
 3. * Qin Na (lub Chin Na)
  • Dziesięć kontrataków Qin Na
 4. * Formy walki kija (Jian Dan Gun Fa Dui Lian)
  • Jiao Gun – Zhuan Xia Ya Fa (Uwikłany kij – metoda koła i nacisku w dół)
  • Shang Jia Zhuan Quan Xin Ya Fa (Metoda górnego okrężnego przechwytu i nacisku w dół)
  • Ce Hua Zhuan Quan Xia Ya Fa (Metoda bocznego okrężnego przechwytu i nacisku w dół)
  • Xia Hua Shang Liao Fa (Metoda dolnej neutralizacji i górnego zahaczenia)
  • Si Dian Zi You Dui Ji (Czteropunktowy wolny sparring w miejscu)
 5. * Gołe ręce przeciw sztyletowi sparring-I (Kong Shou Ru Bai Ren-I)
  • Jest to pierwszy poziom treningu gołe ręce przeciwko nożowi. Na tym poziomie będziesz atakowany nożem dziesięć razy przez wybrane osoby. Musisz być w stanie uciec i uniknąć ataku przeciwnika co najmniej siedem na dziesięć razy, a nóż treningowy nie może w tym czasie dotknąć twojego ciała.
 6. * Xiao Hu Yan (Sekwencja ryku Tygrysa, Długa Pięść, gołe ręce).
  • Xiao Hu Yan znaczy „Sekwencja ryku Tygrysa”. Jest to sekwencja Modlącej się Modliszki w stylu Długiej Pięści. Jest ona uważana za sekwencję średniego poziomu w Długiej Pięści.
 7. * Qi Xing Dao (Szabla siedmiu gwiazd, Długa Pięść, szabla).
  • Qi Xing Dao można przetłumaczyć jako „Szabla siedmiu gwiazd” i jest ona podstawową sekwencją szabli w Długiej Pięści, wprowadzającą ćwiczącego w techniki krótkiej broni. Szabla jest uważana za wiodącą broń krótką. Prawie 60% technik szabli będziesz mógł zastosować w treningu innych krótkich broni.
 8. * Kong Shou Dui Gun (Biały Żuraw, podwójny układ gołe ręce kontra kij) 
  • Kong Shou Dui Gun znaczy Gołe ręce rywalizujące z kijem. Sekwencja ta ma na celu wyćwiczenie u walczącego gołymi rękami umiejętności wchodzenia w wewnętrzną lub zewnętrzną strefę skutecznego ataku kija. Pozwala ona również walczącemu kijem trenować odpowiedni sposób poruszania się, aby ustawić sobie przeciwnika w dystansie najefektywniejszym do walki kijem.
 9. ** Drugi etap sparringu (Zi You San Da-2).
  • Na drugim poziomie sparringu możesz atakować kiedykolwiek masz okazję, ale tylko wtedy gdy jesteś w stanie zablokować atak przeciwnika. Cały czas do ataku i obrony używane są tylko ręce. Na tym poziomie student powinien podołać treningowi wytrzymałościowemu trwającemu co najmniej jedną godzinę raz w tygodniu.

Piąty Poziom

 1. Zaawansowane techniki kopnięć
  • Tiao Ti Tui (Kopnięcie palcami w wyskoku)
  • Tiao Deng Tui (Kopnięcie piętą w wyskoku)
  • Tiao Qie Tui (Boczne kopnięcie-cięcie w wyskoku)
  • Ma Hou Deng Tui (Kopnięcie konia piętą w tył)
  • Xuan Zi (Motyl)
 2. Podstawowe Formy Treningowe (Tan Tui)
  • Forma jedenasta i dwunasta.
 3. * Gołe ręce przeciwko sztyletowi – sparring II (Kong Shou Ru Bai Ren-II)
  • Na tym poziomie musisz znaleźć partnera z trzecim lub czwartym stopniem, aby cię atakował nożem. Aby zaliczyć ten test musisz umieć uciec lub zblokować atak oraz przechwycić (skontrować) atak przeciwnika.<.P>
 4. * Sparing Kija-I (Zi You Gun Fa Ying Xun Lian-1)
  • Na tym poziomie etapie musisz znaleźć partnera, który posiada czwarty lub wyższy poziom. W tym teście ćwiczący mogą atakować się nawzajem, poruszając się w przód i w tył w linii prostej. Musisz reagować naturalnie zarówno w czasie ataku jak i obrony.
 5. * Shi Zi Tang (Sekwencja skrzyżowana, Długa Pięść, gołe ręce)
  • Shi Zi Tang znaczy „Sekwencja skrzyżowana” i należy do średniego poziomu Długiej Pięści. Jej nazwa pochodzi stąd, że wykonując tą sekwencję poruszasz się w kształcie, jakiego Chińczycy używają do oznaczania liczby dziesięć.
 6. * Kun Wu Gun (Długa Pięść, kij)
  • Kun Wu jest nazwą gór w chińskiej prowincji Shandong, gdzie prawdopodobnie powstała ta sekwencja. Jest ona podstawową sekwencją kija w Długiej Pięści. Różni się ona znacznie od Qi Mei Gun (sekwencja kija Białego Żurawia) i wykorzystuje znacznie dłuższy dystans walki.
 7. * Chai Shou (Długa Pięść i Biały Żuraw, podwójny układ-gołe ręce przeciwko gołym rękom)
  • Chai znaczy „rozdzielić lub analizować”, Shou tłumaczy się jako „ręce”, „techniki” lub „zestaw”. Nazwa sugeruje więc, że powinieneś analizować techniki gołych rąk Białego Żurawia i Długiej Pięści oraz stworzyć podwójny zestaw walki. Kiedy jesteś w krótkim dystansie używasz technik Białego Żurawia, gdy zaś znajdziesz się w długim – wykorzystujesz Długą Pięść.
 8. ** Trzeci etap sparingu (Zi You San Da-3)
  • Na tym poziomie uczysz się atakowania prawych otwartych drzwi przeciwnika oraz obrony swoich prawych nieosłoniętych drzwi.

Szósty Poziom

 1. Zaawansowane techniki kopnięć
  • Nei Xuan Feng Tui (Kopnięcie wewnętrzne tornada)
  • Wai Xuan Feng Tui (Kopnięcie zewnętrzne tornada)
  • Tiao Hou Deng Tui (Kopniecie piętą w tył w wyskoku)
  • Shuang Jiao Deng (Podwójne kopnięcie piętą)
  • Huai xin Tui (Kopnięcie ściskające serce)
 2. * Gołe ręce przeciw sztyletowi – sparring III (Kong Shou Ru Bai Ren-III)
  • Na tym poziomie musisz znaleźć partnera z trzecim lub czwartym stopniem, aby cię atakował nożem. Aby zdać ten test musisz być w stanie co najmniej siedem na dziesięć razy uciec lub wykonać unik oraz łatwo skontrować atakującego techniką Qin Na.
 3. * Sparring Kija-II (Zi You Gun Fa Fan Ying Xun Lian-II)
  • Na tym poziomie musisz znaleźć partnera z piątym lub wyższym stopniem. W czasie testu atakujecie się nawzajem poruszając się po kole i w liniach prostych; należy pokazać zarówno proste jak i okrężne techniki. W czasie obrony musisz zademonstrować umiejętność przylegania i owijania się kijem. Musisz być w stanie reagować naturalnie zarówno w czasie obrony jak i ataku.
 4. * Beng Bu (Sekwencja napierających kroków, Długa Pięść, gołe ręce)
  • Beng znaczy „Napierać” lub „Popychać”, a Bu znaczy „Kroki”. Beng Bu jest sekwencją stylu Modlącej się Modliszki, ćwiczoną w Długiej Pięści. Różni się nieco od Beng Bu, które jest ciągle przekazywane w stylu Modliszki.
 5. * Sha Shou Jian (Zabijająca ręka Jian) (Biały Żuraw, dwa krótkie pręty)
  • Sha Shou Jian znaczy „Śmiercionośna ręka Jian”. Jian jest chińską krótką bronią – drewnianym bądź metalowym prętem. Sha Shou Jian łączy na tym poziomie trzy sekwencje: Qi Xing Jian (Siedem gwiazd Jian), Chaun Xin Jian (Przez serce Jian) i Sha Shou Jian (Zabijająca ręka Jian). Wszystkie one pochodzą z Białego Żurawia. Sekwencja ta daje okazję nauczenia się technik podwójnej broni, które później będą miały zastosowanie w podwójnej szabli, podwójnym mieczu i hakowym podwójnym mieczu.
 6. * Gun Dui Shuang Jian (Kij Białego Żurawia przeciw dwóm krótkim prętom)
  • Ażeby zakwalifikować się na asystenta instruktora, student musi posiadać solidną podstawową wiedzę o stylu Białego Żurawia i powinien być w stanie stworzyć sekwencję walki, odpowiednio do swojego zrozumienia sekwencji kija i dwóch krótkich prętów. Powinien on znaleźć partnera dobrego w technikach kija i pracować z nim, aby wspólnie stworzyć układ walki, bazując na poznanych wcześniej technikach. Pozwoli to osądzić, czy student rzeczywiście rozumie w jaki sposób stosować techniki w rzeczywistych sytuacjach.** Czwarty etap sparringu (Zi You San Da-4).Na tym poziomie praktykujący uczy się w jaki sposób dostawać się i wydostawać przez lewe nie osłonięte drzwi przeciwnika. Oczywiście uczy się również bronić swoich lewych drzwi.

Zakwalifikowany jako Asystent Instruktora YMAA

Siódmy Poziom

 1. * Formy walki szabli (pięć form) (Jian Dao Fa Dui Lian)
  • Do tego testu kandydat musi znaleźć partnera, który uczył się już szabli i utworzyć z nim pięć zestawów rywalizacji. Oczywiście wszystkie techniki muszą się opierać na teorii ataku i obrony szabli.
 2. * Qi Xing (Siedem gwiazd) (Biały Żuraw, gołe ręce)
  • Qi Xing (Siedem gwiazd) jest pierwszą sekwencja solo gołych rąk w Białym Żurawiu. Jest to krótka sekwencja, nauczająca pierwszych trzech podstawowych Jin, które musi opanować osoba trenująca Białego Żurawia.
 3. * San Lu Pao (Trzy sposoby ucieczki) (Długa Pięść, gołe ręce)
  • San Lu Pao (Trzy sposoby ucieczki) jest zaawansowaną sekwencją Długiej Pięści rozwijająca szybkość, korzeń i Jin. Aby zaliczyć tą sekwencje, kandydat musi rozwinąć swoje wyczucie przeciwnika, co sprawi, że techniki nabiorą życia.
 4. * Bagua Dao (Szabla Bagua) (Długa Pięść, szabla)
  • Bagua Dao znaczy „Szabla ośmiu Trygramów”. Sekwencja ta pochodzi ze stylu Bagua i jest uważana za zaawansowaną sekwencję szabli w Długiej Pięści. Wprowadza ona praktykującego na wyższy poziom treningu tradycyjnej szabli.
 5. * Kong Shou Dui Dan Dao (Długa Pięść i Biały Żuraw, gołe ręce przeciwko szabli)
  • Do tego czasu uczeń powinien wystarczająco opanować techniki szabli i gołych rąk, by móc stworzyć podwójny układ walki – szabla przeciwko gołym rękom. Pracując jako zespół ze swoim partnerem, uczeń ma możliwość analizowania technik w celu wykorzystania ich w swojej sekwencji.
 6. ** Piąty etap sparringu (Zi You San Da-5)
  • Jest to końcowy etap treningu sparingu w krótkim dystansie. Na tym etapie, student ćwiczy atak i obronę ze strony wszystkich otwartych drzwi. Może również zahaczać i podcinać nogi przeciwnika, by złamać jego korzenie. Wolno również chwytać przeciwnika i w miarę możliwości stosować techniki Qin Na oraz rzuty.

Ósmy Poziom

 1. * Formy walki miecza (pięć form) (Jian Dan Jian Fa Dui Lian)
  • Do tego testu, kandydat musi znaleźć sobie partnera, który uczył się już miecza i ułożyć z nim pięć zestawów rywalizacji. Wszystkie techniki zawarte w tych ćwiczeniach muszą oczywiście opierać się o teorię obrony i ataku miecza.
 2. * Formy walki miecz – szabla (pięć form) (Jian Dan Jian-Dao Fa Dui Lian)
  • Do tego testu, kandydat musi znaleźć sobie partnera, który uczył się już szabli i stworzyć pięć zestawów rywalizacji miecz – szabla. Wszystkie techniki w tych ćwiczeniach muszą opierać się na teorii obrony i ataku miecza oraz szabli.
 3. * San Cai Jian (Miecz trzech sił) (Długa Pięść, miecz)
  • San Cai Jian znaczy „Miecz trzech sił” i odnosi się do trzech największych sił, którymi według chińskiej filozofii są: Niebo, Ziemia i Człowiek. San Cai Jian jest dobrze znaną, najbardziej podstawową sekwencją miecza w Długiej Pięści. Miecz jest bardzo elastyczny i dlatego, by móc skutecznie wykorzystywać go do obrony przed atakiem długą i ciężką bronią, ćwiczący musi na tym poziomie rozwinąć swoją Qi. Sekwencja ta jest podzielona na dwie części tak, że jedna część jest dopasowana do drugiej i można ją ćwiczyć jako dwuosobową sekwencję walki.
 4. * Taizu Chang Quan (Sekwencja Długiej Pięści Taizu) (Długa Pięść, gołe ręce)
  • Uważa się, że Taizu Chang Quan (Sekwencja Długiej Pięści Taizu) została stworzona przez cesarza Taizu za panowania dynastii Song (960-976 n.e.). Jest ona uważana za zaawansowaną sekwencję Długiej Pięści, podnoszącą wiedzę ćwiczącego o technikach walki Długiej Pięści.
 5. * Bai He (Biały Żuraw, gołe ręce)
  • Sekwencja Bai He (Biały Żuraw) jest złożona głównie z czterech innych sekwencji Białego Żurawia: Qi Xing, Shan He, Gong He i Ba Mei Shou. Naucza ona typowych dla Białego Żurawia technik oraz różnych Jin Białego Żurawia.
 6. * San Cai Dui Jian (Długa Pięść, miecz przeciwko mieczowi)
  • San Cai Dui Jian jest sekwencją walki miecza. Po zakończeniu nauki San Cai Jian, dopasowując pierwszą i drugą część tej sekwencji, zaczynasz ćwiczyć ją z partnerem. Sekwencja ta uczy podstawowych zastosowań miecza.
 7. ** Szósty poziom sparringu (Zi You San Da-6)
  • Student stopniowo dołącza techniki kopnięć z Długiej Pięści, które uczą walki w długim dystansie. Na tym poziomie poza technikami zahaczeń i podcięć student może również kopać w golenie i kolana. Wymagana jest więc ochrona tych części ciała.

Dziewiąty Poziom

 1. * Cha Quan (Pięść Cha) (Długa Pięść, gołe ręce)
  • Sekwencja Cha Quan pochodzi z rodziny Cha, ale później nauczana była również w Długiej Pięści. Cha Quan jest jednym z najsłynniejszych czterech stylów Długiej Pięści, którymi są: Cha, Hua, Hong i Pao. Cha Quan jest zaawansowaną sekwencją Długiej Pięści. Jeśli student będzie potrafił wykonywać tę sekwencję z wyczuciem przeciwnika, to będzie w stanie osiągnąć bardzo wysoki poziom w walce w długim dystansie.
 2. * Yao Gu (Potrząsaj bębnem) (Biały Żuraw, gołe ręce)
  • Yao Gu (Potrząsaj bębnem) jest sekwencją Taizuquan (Pięść Taizu), stworzoną w oparciu o styl Pazurów Tygrysa i Białego Żurawia. Została stworzona, by trenował ją gruby i szczęśliwy Budda. Cała sekwencja skupia się na treningu krótkiego Jin. Jest uważana za sekwencję średniego poziomu Białego Żurawia.
 3. * Kun Wu Jian (Długa Pięść, miecz)
  • Kun Wu to nazwa góry w Shandong, gdzie prawdopodobnie powstała ta sekwencja. Kun Wu Jian jest drugą sekwencją miecza trenowana w YMAA. Uczy ona studenta używania miecza na średnim poziomie zaawansowania.
 4. * Gun Dui Dan Dao (Długa Pięść i Biały Żuraw, układ walki kij przeciwko szabli)
  • Na tym poziomie student powinien stworzyć sekwencję walki kij kontra szabla. Każda technika musi mieć sens. Tworzenie sekwencji pomaga studentowi głębiej analizować techniki kija i szabli, polepszając zrozumienie obu broni.
 5. ** Siódmy etap sparringu (Zi You San Da-7)
  • Poza wszystkimi wcześniej wymienionymi technikami, student może teraz kopać również w krocze i brzuch. Na tym poziomie będą również omawiane i analizowane techniki ofensywne i defensywne.

Dziesiąty Poziom

 1. * Si Lu Ban Zha (Długa Pięść, gołe ręce)
  • Si Lu Ben Zha (Cztery sposoby ucieczki i niszczenia) pochodzi z rodziny Cha. Jest ona uważana za zaawansowaną i ostatnią tradycyjną sekwencję Długiej Pięści nauczaną w YMAA. Jest ona bardzo długa i trudna do trenowania. Trenując tą sekwencję cierpliwie i konsekwentnie będziesz mógł sięgnąć najwyższego poziomu technik Długiej Pięści.
 2. * Ba Mei Shou (Biały Żuraw, gołe ręce)
  • Ba Mei Shou (Dłoń ośmiu śliw) jest kombinacją trzech sekwencji Białego Żurawia: Da Yao (Wielkie trzęsienie), Ti Gua (Kopiąc trygram), i Ba Mei Shou. Da Yao i Ti Gua są sekwencjami średniego poziomu Białego Żurawia, podczas gdy Ba Mei Shou jest zaawansowaną. Sekwencja ta poprowadzi studenta do głębszego zrozumienia Białego Żurawia.* Qi Men Jian (Długa Pięść, miecz).
 3. Qi Men Jian 
  • Qi Men Jian znaczy „Miecz rodziny Qi”. Został on stworzony za panowania dynastii Ming przez cesarza Qi, który był znany z wysokiego poziomu technik włóczni i miecza.
 4. * Er Lu Qiang (Długa Pięść, włócznia)
  • Sekwencja Er Lu Qiang (Druga droga włóczni) pochodzi z rodziny Yang z czasów dynastii Song. Rodzina Yang była znana z uwagi na umiejętność posługiwania się włócznią, posiadała trzynaście sekwencji włóczni. Mówi się, że jest to druga spośród tych trzynastu. Włócznia jest uważna za królową broni długich.
 5. * Dan Dao Dui Qiang (Długa Pięść, włócznia przeciwko szabli)
  • Dan Dao Dui Qiang znaczy „Szabla przeciwko włóczni”. Jest tradycyjną sekwencja walki włóczni przeciw szabli. Jest ona przykładem sposobu obrony krótkiej broni przed atakiem bronią długą.
 6. ** Ósmy etap sparringu (Zi You San Da-8)
  • Poza wszystkimi wcześniej wymienionymi technikami, student uczy się na tym poziomie wykorzystywania chodzenia po kole w swojej strategii walki. Musi się również nauczyć neutralizować ataki wykorzystując okrężne ruchy. Na tym poziomie będą również omawiane i analizowane techniki defensywne i ofensywne. Dziewiąty Etap Sparingu obejmuje trening Żelaznej Koszuli, a Dziesiąty uczy ucisku punktowego (Dian Xue) i ewentualnie Dłoni Żelaznego Piasku (Tie Sha Zhang).

Zakwalifikowany jako Instruktor YMAA

Po otrzymaniu kwalifikacji instruktora YMAA, student rozpoczyna trwający pięć lat, indywidualny, intensywny i zaawansowany trening, taki jak: Zaawansowany Biały Żuraw, Qigong Shaolin, Żelazna Koszula, Ucisk Punktowy, rzucanie strzałkami itp. Po ukończeniu tego treningu, student zostanie zakwalifikowany jako mistrz YMAA. Ewentualnie, jeśli kwalifikowany instruktor nie zdecyduje się na taki trening, zostanie zakwalifikowany jako mistrz YMAA po dziesięciu latach doświadczeń instruktorskich.

Witaj! ????
Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na naszą listę mailingową.

Otrzymasz od nas świeżą porcję informacji na temat wydarzeń, szkoleń, obozów, publikacji.

Wybierz listę/listy:

Nie spamujemy! Przeczytaj polityka prywatności