Tai Chi Chuan – stopnie szkoleniowe

Ostatnia aktualizacja 23 października, 2020

Paski pokazujące stopnie umieszcza się na lewej nogawce spodni w analogiczny sposób jak stopnie z Shaolin, mają ona również te same wymiary.

Wszystkie pozycje oznaczone * muszą być zaliczone zanim student przejdzie do nauki materiału na następny poziom, Pozycje oznaczone ** stanowią nadobowiązkowy test tylko dla tych osób, które chcą być sprawdzone.

Pierwszy Poziom

Pierwsze sześć miesięcy

 1. Sekwencja solo
 2. Podstawowe pozycje Taijiquan
  • Osiem form.
 3. Techniki gołych rąk Taijiquan
  • Ćwicząc Taijiquan musisz nauczyć się koordynować ruch brzucha z oddechem. Będziesz się uczył naturalnego (Buddyjskiego) oddychania brzusznego oraz odwrotnego (Taoistycznego) oddychania brzusznego. Naturalny oddech brzuszny pomaga ćwiczącemu rozluźnić się i wyciągnąć zdrowotne korzyści z treningu Taiji. Odwrotny oddech brzuszny ułatwi Ci kierowanie Qi do kończyn w celach wojennych.
 4. Podstawowy Qigong Taiji
  • Ćwicząc Taijiquan musisz rozumieć i odczuwać Qi. Trening ten pomoże Ci uwrażliwić się na procesy zachodzące wewnątrz ciała oraz na jego stan energetyczny. Umożliwi Ci również naukę świadomego używania Qi w czasie ćwiczenia Taiji. Rozpoczyna się go właśnie od pierwszego, najprostszego z zestawów Qigong Taiji. Ćwiczy się także wiele różnych, prostych form Taiji w celu poprawy koordynacji Yi (umysłu), oddechu, ciała i Qi. Dzięki temu treningowi, student zbuduje sobie solidne podstawy Taiji.
 5. * Sekwencja solo Taijiquan styl Yang (112 form)

Drugie sześć miesięcy

 1. Sekwencja solo
  • Sekwencja solo Taijiquan styl Yang (poprawa technik). Po zakończeniu nauki sekwencji, student kontynuuje trening pod okiem instruktora korygując techniki tak, by stały się one poprawne i płynne
 2. Spiralny Qigong Taiji
  • Spiralny Qigong Taiji uczy adepta prowadzenia Qi na powierzchnię ciała i do szpiku kostnego.
 3. Pchające Dłonie
  • * Trening centrowania poziom 1. Słuchanie, Rozumienie, Przyklejanie, Przyleganie, Ustępowanie, Neutralizacja i Kierowanie.
  • Powyższe umiejętności stanowią najbardziej podstawowy trening pchających dłoni. Uczysz się ich, ćwicząc z partnerem, aż będziesz w stanie pokazać, że robisz to płynnie i jednocześnie zachowujesz centrum i równowagę.
  • * Pojedyncze Pchające Dłonie. W pojedynczych pchających dłoniach naukę rozpoczynasz od rozwijania wrażliwości oraz umiejętności ustępowania, kierowania i neutralizacji. Trening ten obejmuje następujące techniki neutralizacji: poziomo, do góry, na bok i na dół.
  • * Podwójne Pchające Dłonie. Gdy czujesz się już dobrze w pojedynczych pchających dłoniach zaczynasz ćwiczyć podwójne pchające dłonie. Poza rozwijaniem umiejętności ustępowania, neutralizacji i kierowania musisz się również nauczyć wykorzystywać drugą rękę do pieczętowania łokcia przeciwnika. Podwójne pchające dłonie także zawierają neutralizację poziomą, do góry, na bok i na dół. Dodatkowo musisz także opanować dwie inne techniki: pieczętowanie i odrzucenie.
  • * Peng, Lu, Ji, An w miejscu. Jest to często ćwiczony na całym świecie układ „Międzynarodowych Pchających Dłoni”. Na tym poziomie student musi nauczyć się tego ćwiczenia w miejscu.

Drugi Poziom

 1. Sekwencja solo
  • * Taijiquan ze średnią prędkością, pierwsza część. Gdy opanowałeś sekwencję solo Taiji, to powinieneś ćwiczyć ją bardzo powoli, by rozprzestrzeniać Qi i prowadzić ją na powierzchnię ciała oraz do szpiku kostnego. Powinieneś również ćwiczyć sekwencję coraz szybciej i szybciej, wciąż jednak zwracając uwagę na Qi, Jin i korzeń. Trening ze średnią prędkością uczy gromadzenia Yi, Qi i Jin, by można było ich użyć w walce.
  • * Zastosowania pierwszej części Taijiquan. Sekwencja solo zawiera ponad 200 technik walki. Musisz analizować formę i dobrze zapoznać się z jej zastosowaniami, rozwijając swoją wiedzę na temat technik ofensywnych i defensywnych.
 2. Pchające Dłonie
  • * Trening centrowania poziom 2. Centrowanie trenujesz z partnerem, stojąc w wysokich pozycjach. Waszym zadaniem jest znalezienie centrum partnera. Znalazłszy je, naruszasz jego równowagę i niszczysz korzenie, samemu zachowując mocny korzeń i ukryte własne centrum. Musisz tego dokonać poprzez właściwy ruch ciała (zwłaszcza okolicy talii) i jego koordynację z energią.
  • * Trening Symbolu Taiji Wijącego się Jedwabiu – strona Yang w miejscu oraz w poruszaniu się w przód i w tył. Na tym poziomie musisz nauczyć się i opanować stronę Yang symbolu Taiji Wijącego się Jedwabiu. Nauka obejmuje trening w miejscu oraz poruszaniu się w przód i w tył z zamkniętymi oczami.
  • * Małe Zawinięcie, Duże Zawinięcie i Nacisk. W ćwiczeniu tym łączysz Małe Ściągnięcie, Duże Ściągnięcie i Nacisk, cały czas poruszając się. Twoje kroki muszą być stabilne, a sposób poruszania taki, by zachować odpowiednie kąty względem partnera podczas ściągania i nacisku.
  • * Peng, Lu, Ji, An w ruchu. Jest to często ćwiczony na całym świecie układ „Międzynarodowych Pchających Dłoni”. Na tym poziomie student uczy się tego układu w poruszaniu się.
  • * Trening centrowania. Na tym poziomie w celu zachowania korzeni i centrum uczysz się nie tylko ustępowania i neutralizacji nadchodzącego ataku, lecz także rozwijasz umiejętność płynnego reagowania i zmieniania swojej pozycji defensywnej na korzystniejszą, ofensywną.
 3. ** Trening wolnego sparringu Taiji  
  • Trening reakcji
  • Trening przechwytywania

Trzeci Poziom

 1. Sekwencja
  • * Taijiquan ze średnią prędkością -druga część
  • * Zastosowania Taijiquan – druga część sekwencji
  • * Taijiquan z dużą prędkością – pierwsza część
 2. Pchające Dłonie
  • * Duże Zawinięcie (Da Lu)
  • * Trening Na i spiralnego Jin
  • * Trening centrowania. Na tym poziomie musisz umiejętnie neutralizować i kontrować nadchodzący atak. Gdy zaliczysz ten poziom, powinieneś bez trudności radzić sobie w zawodach pchających dłoni w miejscu.

Zakwalifikowany jako Asystent Instruktora YMAA

Czwarty Poziom

 1. Sekwencja
  • * Taijiquan średnia prędkością – trzecia część.
  • * Zastosowania Taijiquan – trzeciej część sekwencji
  • * Taijiquan z dużą prędkością – druga część
 2. Pchające Dłonie
  • * Cai, Lie, Zhou, Kao – międzynarodowy układ
  • * Jin pożyczający
  • * Qin Na (lub Chin Na) Taiji – 5 technik
  • * Zastosowania pojedynczych i podwójnych Pchających Dłoni
  • * Trening Symbolu Taiji Wijącego się Jedwabiu – strona Yang po Kole Bagua
 3. ** Wolny sparring Taiji – pierwszy i drugi etap

Piąty Poziom

 1. Sekwencja
  • * Taijiquan ze średnią prędkością – cała sekwencja
  • * Taijiquan z dużą szybkością – trzecia część sekwencji
  • * Sekwencja Walki Taijiquan
 2. Trening specjalny
  • * Trening świecy
  • * Qin Na (lub Chin Na) Taiji – 5 technik
  • * Zastosowania Pchających Dłoni
  • ** Wolny sparring Taiji – trzeci i czwarty etap

Zakwalifikowany jako Instruktor YMAA

Szósty Poziom

 1. Solo
  • * Taijiquan z dużą szybkością – cała sekwencja
  • * Zastosowania Sekwencji Walki Taiji
  • * Miecz Taiji
  • * Qigong kuli Taiji
 2. Trening specjalny
  • * Trening świecy i miecza Taiji
  • * Qin Na (lub Chin Na) Taiji – 5 technik
  • * Zastosowania Pchających Dłoni
 3. ** Wolny sparring Taiji – piąty i szósty etap

Siódmy Poziom

 1. Solo
  • * Zastosowania Sekwencji Walki Taiji
  • * Zastosowania miecza Taiji
 2. Ćwiczenia w parach
  • * Formy podwójne miecza Taiji – 5 form
  • * Qin Na (lub Chin Na) Taiji – 5 technik
  • * Zastosowania Pchających Dłoni
 3. ** Wolny sparring Taiji – siódmy i ósmy etap

Ósmy Poziom

 1. Solo
  • * Zastosowania Sekwencji Walki Taiji
  • * Zastosowania miecza Taiji
  • * Szabla Taiji
 2. Ćwiczenia w parach
  • * Sekwencja Walki Miecza Taiji
  • * Formy podwójne miecza Taiji – 5 form
  • * Qin Na (lub Chin Na) Taiji – 5 technik.
  • * Zastosowania Pchających Dłoni
 3. ** Wolny Sparring Taiji – dziewiąty i dziesiąty etap
 4. ** Sparring miecza Taiji

Dziewiąty Poziom

 1. Solo
  • * Zastosowania szabli Taiji
  • * Kij Taiji
 2. Ćwiczenia w parach
  • * Formy podwójne miecza Taiji – 5 form
  • * Qin Na (lub Chin Na) Taiji – 5 technik
  • * Formy podwójne szabli Taiji – 5 form
  • * Zastosowania Pchających Dłoni
 3. ** Sparring miecza Taiji

Dziesiąty Poziom

 1. Solo
  • * Zastosowania kija Taiji
  • * Włócznia Taiji
 2. Ćwiczenia w parach
  • * Formy podwójne szabli Taiji – 5 form
  • * Qin Na (lub Chin Na) Taiji – 5 technik
  • * Zastosowania Pchających Dłoni
 3. ** Sparring kija Taiji

Zakwalifikowany jako Mistrz YMAA