• Warunkiem wstępu na salę treningową są aktualnie opłacone składki (każdorazowo do 10 danego miesiąca).
 • Jeżeli ćwiczący zdecyduje się na opłacanie jednorazowo poszczególnych treningów, opłata taka musi być uregulowana przed zajęciami.
 • Osoby spóźnione mogą przyłączyć się do zajęć dopiero za zgodą instruktora.
 • W czasie zajęć obowiązuje ścisłe przestrzeganie poleceń instruktora oraz jego asystentów.
 • Zabronione jest podejmowanie ćwiczeń oraz opuszczanie sali treningowej bez  zgody lub polecenia instruktora .
 • Ćwiczący powinien dbać o higienę osobistą i czystość ubrania treningowego.
 • Ćwiczący powinien dbać o czystość broni i przyrządów treningowych oraz ich stan techniczny.
 • Po zakończeniu ćwiczeń z bronią lub przyrządami należy je zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały zagrożenia.
 • Niektóre ćwiczenia mogą okazać się zbyt trudne lub niebezpieczne dla pewnych osób. Dlatego ćwiczący zobowiązany jest do konsultacji z lekarzem przed rozpoczęciem treningów.
 • Ćwiczących obowiązuje ubezpieczenie NNW.

modafinil acheter pas cher en ligne générique ixprim tramadol sans ordonnance

Wykluczenie w trybie dyscyplinarnym może nastąpić w następujących przypadkach :

 • udział w bójkach lub inne niewłaściwe wykorzystanie nabytych umiejętności
 • popisywanie się umiejętnościami, oraz przekazywanie tych umiejętności osobom spoza szkoły
 • nauczanie lub przekazywanie nabytych w szkole umiejętności (form, technik i innych umięjętności) bez zgody głównego instruktora szkoły
 • nadużywanie alkoholu, narkotyków lub innych używek
 • udział w zawodach i pokazach bez wiedzy i zgody instruktora
 • naruszenia dyscypliny treningu
 • niestosowanie się w trakcie zajęć do instrukcji prowadzącego instruktora

W przypadkach mniej drastycznych ćwiczący może zostać zawieszony w uczestnictwie w zajęciach Szkoły.