Regulamin zajęć w Szkole YMAA Kraków

Ostatnia aktualizacja 29 kwietnia, 2022

 1. Każdy Członek YMAA Kraków jest częścią społeczności YMAA Polska, które jest częścią YMAA International i ma obowiązek pomagać i dbać o pozostałych Członków społeczności.
 2. Członkowie powinni okazywać sobie wzajemny szacunek. Osoby z wyższymi stopniami mają prawo/obowiązek pomagać i korygować osoby z niższymi stopniami. Osoby korygowane powinny wziąć sobie korekty do serca i wprowadzić je do swojego treningu aby się rozwijać.
 3. Warunkiem wstępu na salę treningową są aktualnie opłacone składki (każdorazowo do 10 dnia danego miesiąca).
 4. Jeżeli ćwiczący zdecyduje się na opłacanie jednorazowo poszczególnych treningów, opłata taka musi być uregulowana przed zajęciami.
 5. Osoby spóźnione mogą przyłączyć się do zajęć dopiero za zgodą instruktora.
 6. W czasie zajęć obowiązuje ścisłe przestrzeganie poleceń instruktora oraz jego asystentów.
 7. Członkowie nie mogą przechodzić do następnego etapu/stopnia treningowego nie ukończywszy uprzednio poprzedniego. Chyba, że mają na to zgodę Głównego Instruktora/Shifu Szkoły.
 8. Wymagany jest odpowiedni strój/uniform treningowy. Czarne, długie spodnie, koszulka/bluza z logiem Szkoły lub uniform, pas treningowy (Shaolin Kung Fu), buty przeznaczone do treningu na sali. Instruktor może nie dopuścić do treningu/zajęć osoby niespełniającej tego kryterium.
 9. Zabronione jest podejmowanie ćwiczeń oraz opuszczanie sali treningowej bez wiedzy, zgody lub polecenia instruktora .
 10. Wszyscy Członkowie Szkoły muszą przykładać uwagę do tego, aby nie spowodować kontuzji u swoich partnerów treningowych. Jeśli jednak kontuzja się przydarzy, konieczne są natychmiastowe przeprosiny okazanie troski i pomoc.
 11. Na teren Szkoły nie wolno wnosić żadnych nielegalnych suplementów i tym podobnych substancji.
 12. Nie wolno spożywać alkoholu przed zajęciami. Osoba, od której można wyczuć alkohol może zostać poproszona o opuszczenie sali treningowej.
 13. W Szkole obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych i innych używek.
 14. W czasie zajęć niedozwolone jest żucie gumy.
 15. Nie wolno dotykać broni przed rozpoczęciem treningu z daną bronią.
 16. Członkowie mają obowiązek utrzymywać Szkołę w czystości. Obowiązuje zabieranie z sobą wszystkich przyniesionych do Szkoły rzeczy (bidony, opakowania, butelki itp). Intencjonalne zanieczyszczanie Szkoły lub powodowanie uszkodzeń, może być podstawą do ukarania danej osoby.
 17. Techniki walki nauczane w Szkole służą wyłącznie do koniecznej samoobrony i nie mogą być stosowane do bójek.
 18. Ćwiczący powinien dbać o higienę osobistą i czystość ubrania treningowego.
 19. Ćwiczący powinien dbać o czystość broni i przyrządów treningowych oraz ich stan techniczny.
 20. Po zakończeniu ćwiczeń z bronią lub przyrządami należy je zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały zagrożenia.
 21. Niektóre ćwiczenia mogą okazać się zbyt trudne lub niebezpieczne dla pewnych osób.
  Dlatego ćwiczący zobowiązany jest do konsultacji z lekarzem przed rozpoczęciem treningów.
  Ćwiczących obowiązuje ubezpieczenie NNW.
 22. Główny Instruktor Szkoły/Shifu Robert Wąs jest osobą, od której zależy ostateczny kształt podejmowanych w Szkole decyzji. W sytuacjach wyjątkowych przy braku możliwości skontaktowania się z Shifu Szkoły decyzję podejmuje p. Ana Wąs-Martins.
 23. W przypadku naruszenia powyższego regulaminu uczestnik może zostać upomniany lub w konsekwencji zawieszony. W takiej sytuacji uczestnik nie może brać udziału w zajęciach do czasu wyjaśnienia sprawy.

Wykluczenie w trybie dyscyplinarnym może nastąpić w następujących przypadkach:

 • udział w bójkach lub inne niewłaściwe wykorzystanie nabytych umiejętności
 • popisywanie się umiejętnościami, oraz przekazywanie tych umiejętności osobom spoza Szkoły
 • nauczanie lub przekazywanie nabytych w Szkole umiejętności (form, technik i innych umiejętności) bez zgody głównego instruktora Szkoły
 • nadużywanie alkoholu, narkotyków lub innych niedozwolonych substancji
 • udział w zawodach i pokazach bez wiedzy i zgody instruktora
 • naruszenia dyscypliny treningu
 • działanie na szkodę Szkoły
 • niestosowanie się w trakcie zajęć do instrukcji prowadzącego instruktora