Informacja o Przetwarzaniu Danych – IPD

Ostatnia aktualizacja 7 stycznia, 2016

Dokonanie zgłoszenia udziału w obozie treningowym YMAA oraz rejestracji w charakterze uczestnika wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy (uczestnika), w zakresie: imienia, nazwiska, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu organizatorowi- YMART z siedzibą ul. Podgórska 18, 32-031 Mogilany, który będzie ich administratorem.

Podanie danych oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez administratora poprzez ich zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesłanie w celu dokonania rezerwacji miejsca hotelowego oraz usuwanie.

Informujemy, że Twoje podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu dokonania rejestracji na obóz treningowy YMAA. Dodatkowo Twoje imię i nazwisko będzie przetwarzane w celu dokonania rezerwacji miejsc noclegowych w Hotelu BESKID (o ile jako opcję wyboru zakwaterowania wybierzesz Hotel Beskid).

Dane nie będą wykorzystywane do profilowania.

Informujemy, że masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres potrzebny do zrealizowania Twojego uczestnictwa w obozie treningowym YMAA.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: ymaa@ymaa.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.).