OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO UPRAWIANIA SPORTU

Ostatnia aktualizacja 9 stycznia, 2024

  1. Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na uprawianie sportu Kung Fu/Tai Chi i nie są mi znane przeciwwskazania do uprawiania tego sportu.
  2. Oświadczam również, że zdaje sobie sprawę z ryzyka, które wiąże się z tym sportem i decyduje się na udział w zajęciach na moją własną odpowiedzialność.
  3. Oświadczam, że jestem nieograniczony w zdolności do czynności prawnych.
  4. Oświadczam, że podanie w/w danych jest dobrowolne.

Dodatkowo oświadczam, że:

W przypadku wystąpienia objawów lub podejrzenia u siebie zakażenia Covid-19 zobowiązuję się do zrezygnowania z treningów do czasu ustąpienia objawów i poinformowania i tym fakcie instruktora lub szefa szkoły (tel. 12 3764860, email: info@ymaa.pl)