ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ JEGO PRZETWARZANIE

Ostatnia aktualizacja 22 maja, 2023

  1. Niniejszym udzielam YMART z siedzibą ul. Podgórska 18, 32-031 Mogilany nieodpłatnego, nieodwołalnego prawa do wykorzystywania zdjęć i materiałów filmowych, na których utrwalony jest mój wizerunek, wytworzonych w trakcie treningów, seminariów treningowych oraz obozów treningowych i innych wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez YMAA.
  2. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wskazanych materiałów za pośrednictwem dowolnego medium, w celach popularyzacji działalności YMAA.
  3. Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania zdjęć z wizerunkiem, także przypadku wykorzystania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych.
  4. Oświadczam, że jestem nieograniczony w zdolności do czynności prawnych.