Urzeczywistnianie swojego Kung Fu

Odwaga jest często mylona z walecznością. Odwaga wywodzi się ze zrozumienia, które pochodzi z mądrości umysłu. Waleczność jest zewnętrzną manifestacją odwagi i może być uważana za dziecko zarówno “mądrego” jak i “emocjonalnego” umysłu.