Co to jest Qin Na (Chin Na)

Wszystkie te techniki mogą być zaadoptowane do jakiegokolwiek stylu walki, co może się przyczynić do zwiększenia jego skuteczności i precyzji. Qin znaczy po chińsku zablokować lub chwycić, Na oznacza trzymać i kontrolować. Dlatego Qin Na możemy przetłumaczyć jako schwytać i kontrolować. Oprócz technik chwytających, które zawarte są w samej nazwie, sztuka Qin Na obejmuje również takie, które wykorzystują nacisk czy nawet uderzenia. Ogólnie można powiedzieć, że chwytające Qin Na jest bardziej podstawowe, natomiast techniki uciskające i uderzające są bardziej zaawansowane.

 

Ogólnie rzecz biorąc techniki Qin Na można podzielić na 5 kategorii: Fen Gin - rozdzielanie mięśni i ścięgien; Tsuoh Guu - przemieszczanie kości; Bih Chi - zatrzymywanie oddechu: Duann Mie uciskanie punktów witalnych albo Dim Mak - uciskanie meridianów. W YMAA system szkoleniowy Shaolin przewiduje naukę 5 technik Qin Na podczas treningu pierwszego poziomu, następne 5 drugiego, 20 podczas trzeciego, w tym 10 technik obron przed nożem. W trakcie treningu czwartego poziomu ćwiczący bazując na swoim doświadczeniu i zrozumieniu zasad Qin Na ma rozwinąć 10 technik obron (kontr) przed technikami Qin Na, które również muszą zaliczać się do technik Qin Na. Na kolejnych poziomach praktyk poznaje i rozwija swoje umiejętności przechwytów i dźwigni bardziej indywidualnie na kolejnych seminariach pod okiem mistrza Yang'a.