Różnice pomiędzy buddyjskim i daoistycznym Qigong

Chcąc pomóc w głębszym zrozumieniu buddyjskiego i daoistycznego Qigong podamy teraz i krótko omówimy zasadnicze różnice pomiędzy tymi dwoma metodami treningu religijnego Qigong. Następnie rozwiniemy to zagadnienie odnosząc je do treningu Yi Jin Jing i Xi Sui Jing Qigong.
Podstawowe Różnice pomiędzy buddyjskim i daoistycznym Qigong

Różnice pomiędzy buddyjskim i daoistycznym Qigong Czytaj dalej »