Jak uczyć się Tai Chi Chuan?

taijiquan_chineseTeoria Tai Chi Chuan (pinyin: Taijiquan) jest bardzo głęboka, wręcz niezgłębiona. Uczenie się, badanie, dociekanie i praktyka zajmują wiele lat zanim stopniowo zacznie się chwytać klucz do całej sztuki i „przekracza bramy świątyni”. Im więcej się uczysz tym prawdopo­dobnie mniejsze będzie poczucie, że coś rozumiesz. Przypomina to studnię bez dna lub bezmiar wielkiej rzeki. W starożytności stworzono listę pięciu mentalnych „klu­czy'', które student Tai Chi Chuan potrzebuje aby osiągnąć wyższe poziomy w tej sztu­ce. Oto ona:

taijiquan_chineseTeoria Tai Chi Chuan (pinyin: Taijiquan) jest bardzo głęboka, wręcz niezgłębiona. Uczenie się, badanie, dociekanie i praktyka zajmują wiele lat zanim stopniowo zacznie się chwytać klucz do całej sztuki i „przekracza bramy świątyni”. Im więcej się uczysz tym prawdopo­dobnie mniejsze będzie poczucie, że coś rozumiesz. Przypomina to studnię bez dna lub bezmiar wielkiej rzeki. W starożytności stworzono listę pięciu mentalnych „klu­czy'', które student Tai Chi Chuan potrzebuje aby osiągnąć wyższe poziomy w tej sztu­ce. Oto ona:

  1. Studiuj głęboko i szeroko
  2. Badaj, pytaj
  3. Uważnie rozważaj
  4. Jasno rozróżniaj
  5. Pracuj wytrwale.

Jeśli stosujesz taką procedurę możesz się uczyć czegokolwiek, nawet tego w jaki sposób stać się osobą mądrą i wykształconą.

To czy dana osoba nauczy się czegoś czy nie, za­leży od postawy i poważnego traktowania tego zagadnienia. Najpierw trzeba podjąć decyzję, potem potrzebna jest silna wola, aby spełnić to, co się postanowiło. Koniecz­na jest wytrwałość i cierpliwość do samego końca. Jeśli nawet ktoś posiada wszystkie te zalety, jego osiągnięcia mogą zdecydowanie różnić się od osiągnięć innego człowie­ka. Za te różnice odpowiedzialny jest sposób uczenia się. Gdy ktoś ćwiczy a następnie zgłębia każdą nowo poznaną rzecz, wraca do niej wiele razy i opanowuje ją w pełni, osiągnie oczywiście lepsze rezultaty niż osoba, która nigdy nie bada i nie docieka tego, czego się wcześniej nauczyła.

Oprócz takiego podejścia niezbędnego w procesie uczenia się, ważnym kluczem w poznaniu wyższych poziomów Tai Chi Chuan jest dobry nauczyciel. W Chinach mówi się: „Uczeń pyta o mistrza i szuka go przez trzy lata, a mistrz przez trzy lata testuje ucznia. Powiadają również: „Uczeń spędzi raczej trzy lata na poszukiwaniu dobre­go nauczyciela niż będzie się przez trzy lata uczył od tego, który nie posiada odpo­wiednich kwalifikacji." Dobry nauczyciel, który w pełni pojmuje tę sztukę i naucza jej swych uczniów jest kluczem do przemiany kamieni w złoto. To właśnie nauczyciel prowadzi cię do bram poznania najkrótszą z możliwych ścieżek i pomaga uniknąć strat czasu i energii. Mówi się też: „Aby przekroczyć bramę i być prowadzonym drogą potrzeba ustnych instrukcji; nie przestawaj ćwiczyć, droga prowadzi przez praktykę. I jeszcze jedno: „Sławni mistrzowie wydają wielkich uczniów. Z drugiej strony patrząc doby nauczyciel będzie umiał ocenić czy uczeń jest wart by poświęcić mu swój czas i energię. Może być inteligentny i ćwiczyć z początku intensywnie, po czym zmienia swą postawę. Student, który ćwiczy, głęboko się zastanawia, pokornie pyta i bada rzecz na własną rękę będzie oczywiście prawdziwym sukcesorem danego sty­lu. Mistrz z reguły potrzebuje trzech lat na poznanie na wskroś osobowości ucznia i rozważenie czy wytrwa on w swych studiach i utrzyma dobre cechy charakteru.

W ciągu minionych 70 lat od kiedy Tai Chi Chuan stało się tak popularne ukazało się wiele mądrych książek poświęconych Tai Chi Chuan i szereg artykułów na ten temat. Oddany praktyk Ta Chi powinien je gromadzić i uważnie przeczytać. Książki są bowiem zapi­sem wielu lat nauki, badań i studiów. Jeśli nie wiesz jak skorzystać z tej bogatej litera­tury z pewnością zmarnujesz wiele czasu i energii błądząc po omacku. Aczkolwiek nie należy wierzyć do końca temu co napisano w książkach. Teksty te wyrażają jedynie zdanie autora i jego osobiste doświadczenie. Trzeba dużo czytać, głęboko dociekać i odróżniać to, co jest coś warte od tego, co takim nie jest. Postępując w ten sposób zminimalizujesz możliwość popełnienia błędu i unikniesz zejścia na manowce.

Ponadto trzeba korzystać z seminariów, obozów i innych form wejścia w kontakt z doświadczonym mistrzem. W ten sposób można uchwycić wiele spraw o kluczowym znaczeniu i poczuć smak tego, o czym się tylko czytało. Pamiętaj wszakże o tym, że najważniejsze są szczegółowe badania własne, pozwalające osiągnąć głęb­szy poziom zrozumienia. Powiadają bowiem: „Nigdy nie chciej sam nadstawiać kar­ku: zagadnij każdą utalentowaną osobę pod słońcem. Jeżeli (cię) zapytają: jak moż­na dojść do tak wielkich osiągnięć, (odpowiedź brzmi) na zewnątrz i wewnątrz, delikatne i szorstkie, nic nie może pozostać nietknięte".