Czym jest Qi?

Ostatnia aktualizacja 6 listopada, 2020

Qi jest energią lub naturalną siłą wypełniającą Wszechświat. Mówi się o jej trzech podstawowych rodzajach. Niebo (Wszechświat) posiada Niebiańską Qi (Tian Qi), składającą się z sił, którymi ciała niebieskie oddziaływują na Ziemię. Takie oddziaływania to np. światło słoneczne, księżycowe, czy też wpływ Księżyca przejawiający się w postaci przypływów i odpływów. Ziemia posiada Ziemską Qi (Di Qi), która wchłania w siebie energię Niebiańską i zarazem podlega jej wpływom. W organiźmie ludzkim krąży Ludzka Qi (Ren Qi), na którą poprzednie dwie wywierają silny wpływ.

W dawnych czasach Chińczycy wierzyli, że pogoda, klimat i klęski żywiołowe kontrolowane są energią Niebios. Jeśli wystąpi zakłócenie równowagi energetycznej pola Qi, pole samo dążyć będzie do jego usunięcia. Zatem muszą wiać wiatry, padać deszcze, a nawet huragany i tornada są normalnymi zjawiskami, albowiem Niebiańska Qi musi odzyskać utraconą równowagę. Niebiańska Qi i Ziemska Qi oddziaływują na energię krążącą wewnątrz ludzkiego ciała (Ludzką Qi); astrologia i wróżbiarstwo to typowe przykłady prób wyjaśniania takich zjawisk.

Drugą pod względem ważności po Niebiańskiej Qi jest Qi Ziemska. Pozostaje ona pod przemożnym wpływem i kontrolą tej pierwszej. Na przykład, zbyt długie opady powodują wylanie rzek lub zmianę biegu ich koryt. Z kolei bez deszczu giną rośliny. Chińczycy wierzą, że Ziemska Qi tworzy linie sił na podobieństwo ziemskiego pola magnetycznego lub energii termicznej gromadzącej się po ziemską skorupą. Oczywiście wszystkie te energie muszą pozostawać w równowadze, gdyż w przeciwnym wypadku pojawiać się będą trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów i inne klęski czy katastrofy. Kiedy energia jest zrównoważona, rośliny, zwierzęta i ludzie mogą się rozwijać. Każda osoba, zwierzę lub roślina posiada swoje własne pole Qi, zawsze dążące do stanu równowagi. Jej utrata prowadzi do choroby, śmierci i rozkładu.
Musimy zdać sobie sprawę z tego, że wszystkie żywe istoty, włączając w to człowieka,  wzrastają i pozostają pod wpływem cyklicznych przemian Niebiańskiej i Ziemskiej Qi. Będąc częścią Natury (Dao lub Tao) powinniśmy poznać obydwa rodzaje energii. Będziemy wówczas mogli w miarę potrzeb, w sposób bardziej naturalny dostosować się  do cykli przyrody i nauczymy się bronić przed jej negatywnymi wpływami. Jest to główny cel ćwiczeń Qigong.
Widać z tego, że jeśli pragniemy żyć długo i szczęśliwie, należy pozostawać w zgodzie z cyklami natury i unikać negatywnych wpływów. Chińczycy badali przyrodę przez tysiące lat. Część informacji na temat cyklicznych przemian oraz energetycznej sieci Ziemi została zapisana w takich księgach jak Yi Jing (Księga Przemian). Podaje ona przeznaczone dla przeciętnego człowieka gotowe wzorce postępowaniana w przypadku zmiany pory roku, opadów śniegu, itp., a także rozmaite wskazówki, np. kiedy siać, kiedy zbierać plony. Trzeba pamiętać, że w naturze wszystko się powtarza. Uważnie obserwując, dostrzeżemy wiele z tych charakterystycznych wzorców i cykli powodowanych nieustannym powrotem pola Qi do stanu równowagi.
Przez tysiące lat Chińczycy badali wzajemne powiązania wszystkich elementów natury, zwłaszcza w odniesieniu do człowieka. Na bazie tych doświadczeń stworzyli wiele ćwiczeń Qigong pomagających dostosować krążenie Qi w ciele do cykli obserwowanych w przyrodzie. Dzięki temu można uniknąć chorób związanych ze zmianami pogody lub pory roku.
Po długim okresie badań i studiów Chińczycy odkryli również, że poprzez praktykę Qigong można wzmocnić krążenie Qi i znacząco opóźnić proces degeneracji ciała, zyskując nie tylko zdrowie ale i dłuższe życie. Uświadomienie sobie tego faktu stało się bodźcem dla dalszych intensywnych badań.


Polecane dla Ciebie