Obóz info

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust I i 2 (zwanym w dalszym ciągu niniejszej informacji rozporządzeniem RODO) przekazujemy informację w

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – RODO Czytaj dalej »

Warunki uczestnictwa w Obozie YMAA

Regulamin Obozu Letniego YMAA, Brenna 2024 Osoby biorące udział w obozie (Uczestnicy Obozu) oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność – oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie

Warunki uczestnictwa w Obozie YMAA Czytaj dalej »

Informacja o Przetwarzaniu Danych – IPD

Dokonanie zgłoszenia udziału w obozie treningowym YMAA oraz rejestracji w charakterze uczestnika wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy (uczestnika), w zakresie: imienia, nazwiska, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu organizatorowi- YMART z siedzibą ul. Podgórska 18, 32-031 Mogilany, który będzie ich administratorem. Podanie danych oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez administratora poprzez

Informacja o Przetwarzaniu Danych – IPD Czytaj dalej »