Obóz info

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO UPRAWIANIA SPORTU

Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na uprawianie sportu Kung Fu/Tai Chi i nie są mi znane przeciwwskazania do uprawiania tego sportu. Oświadczam również, że zdaje sobie sprawę z ryzyka, które wiąże się z tym sportem i decyduje się na udział w zajęciach na moją własną odpowiedzialność. Oświadczam, że jestem nieograniczony w zdolności do …

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO UPRAWIANIA SPORTU Czytaj dalej »

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ JEGO PRZETWARZANIE

Niniejszym udzielam YMART z siedzibą ul. Podgórska 18, 32-031 Mogilany nieodpłatnego, nieodwołalnego prawa do wykorzystywania zdjęć i materiałów filmowych, na których utrwalony jest mój wizerunek, wytworzonych w trakcie treningów, seminariów treningowych oraz obozów treningowych i innych wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez YMAA. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wskazanych materiałów za pośrednictwem dowolnego medium, w …

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ JEGO PRZETWARZANIE Czytaj dalej »

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust I i 2 (zwanym w dalszym ciągu niniejszej informacji rozporządzeniem RODO) przekazujemy informację w …

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – RODO Czytaj dalej »

Warunki uczestnictwa w Obozie YMAA

Regulamin Obozu Zimowego YMAA, Brenna 2023 Osoby biorące udział w obozie (Uczestnicy Obozu) oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność – oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie …

Warunki uczestnictwa w Obozie YMAA Czytaj dalej »

Informacja o Przetwarzaniu Danych – IPD

Dokonanie zgłoszenia udziału w obozie treningowym YMAA oraz rejestracji w charakterze uczestnika wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy (uczestnika), w zakresie: imienia, nazwiska, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu organizatorowi- YMART z siedzibą ul. Podgórska 18, 32-031 Mogilany, który będzie ich administratorem. Podanie danych oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez administratora poprzez …

Informacja o Przetwarzaniu Danych – IPD Czytaj dalej »