Kung Fu - energia i czas

Podejmując naukę Kung Fu, dobrze jest rozpocząć od zrozumienia znaczenia tego słowa. Kung Fu (lub inaczej - Gongfu) dosłownie oznacza energię (Kung) i czas (Fu). Wielu ludzi z Zachodu błędnie sądzi, że samo Kung Fu oznacza już pewien sposób walki.

W rzeczywistości, każda umiejętność czy technika, która wymaga wytrwałości (energii i czasu) jest nazywana Kung Fu. Tak więc, skrzypek, który stale ćwiczy i osiąga wysoki poziom biegłości posiada "Kung Fu". Jeżeli chodzi o sztuki walki, to w Chinach w powszechnym użyciu znajduje się słowo Wu Shu, które oznacza technikę walki.

Słowo Kung Fu zostało połączone ze sztukami walki, ponieważ zgodnie z chińską tradycją biegłość w systemie wojennym wymaga co najmniej dziesięciu lat praktyki, a więc dużej dawki Kung Fu. Adept sztuk walki, który stale trenuje, staje się symbolem poświęcenia, energii i cierpliwości wymaganych do spełnienia ideałów Kung Fu. Z czasem Wu Shu stało się znane jako Wu Kung, co oznaczało "bojowe Kung Fu" lub prościej - "Kung Fu".

Historycznie, Kung Fu w Chinach było integralną częścią systemu edukacyjnego w szkołach. Chińczycy przywiązywali dużą wagę do praktykowania Kung Fu, ponieważ uważali go za wielkiego nauczyciela szacunku, cierpliwości, grzeczności i moralności. Wszystkie te wartości kultywowane były w kręgach szkolnych i rządowych. Na wielu rysunkach wielki filozof Konfucjusz przedstawiany jest z mieczem przy boku. Miecz ten symbolizował, że dzięki sztukom walki posiadł on moralną władzę nad umysłem i ciałem. Od najbiedniejszego chłopa do największego cesarza wierzono, że posiadanie umiejętności Kung Fu jest oznaką dobrego charakteru. Tak więc, chińska kultura i chińskie Kung Fu nie mogą być rozdzielane bez szkody dla obu tych rzeczy.

W świetle istotnego stopienia się Kung Fu z chińską kulturą jeden fakt staje się maksymalnie ważny. Kung Fu, jak i chińska kultura, ma już ponad trzy tysiące lat. W tym tak długim okresie czasu odkryte, rozwinięte i praktykowane były wszystkie możliwe aspekty bojowych techniki walki i teorii. Długa historia praktycznego rozwoju sprawiła, że Kung Fu stało się wartościową spuścizną i jednym z najlepszych systemów sztuk walk. Odrzucenie doświadczenia liczącego trzy tysiące lat byłoby odrzuceniem wszystkiego, co posiada sprawdzoną wartość.